?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.157.272,00 zł

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.157.272,00 zł "

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 27.11.2013r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 254909-2013


Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

2013-11-27 15:56:04
Zakup i sukcesywna dostawa węgla ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach

 
2013-11-25 14:03:07
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKI DO BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚLIWICE

 Przetarg nieograniczony
2013-09-11 10:42:02
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 693.000,00 zł

 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 693.000,00 zł "

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 10.09.2013r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182869-2013Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

2013-09-10 13:31:28
Remont chodników przy drogach publicznych w gm. Śliwice

 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "  Remont chodników przy drogach publicznych w gm. Śliwice"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 14.08.2013r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 162489-2013Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

2013-08-14 13:48:38
Przebudowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej w Byłyczku

 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej w Byłyczku"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 18.07.2013r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 147257-2013

2013-07-18 14:42:00
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Śliwice

PRZETARG NIEOGRANICZONY
2013-07-17 07:58:34
Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z lasu mienia komunalnego

Publiczny nieograniczony przetarg
2013-07-05 12:25:00
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2013/2014

 
2013-06-27 15:54:11
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śliwice

 Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śliwice"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 18.06.2013r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 115515-2013

2013-06-18 11:15:44