?

Ewidencja Działalności gospodarczej 

 
 

 

L.p. Nazwa usługi Pliki do pobrania
1 Wpis do Centaralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodaraczej (nowy wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie)

Karta usługi

Wniosek

Instrukcja wypełniania

2 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi

Wniosek na sprzedaż (18.6 KB)

Wniosek na zezwolenie jednorazowe (15.4 KB)

Oświadczenie (15.2 KB)

3 Zezwolenie na wykonywanie regularanych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Karta usługi

 

4 Licencje na taxi osobowe

Karta usługi

Wniosek

5 Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie

6 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Karta usługi

Wniosek

7 Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek

Karta usługi

Zgłoszenie - punkt przedszkolny

Zgłoszenie - przedszkole

Zgłoszenie - podstawówka/gimnazjum

 

Liczba odwiedzin : 1116
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2012-11-30 13:19:35
Czas publikacji: 2016-10-13 10:28:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak