?

Pomoc tłumacza języka migowego 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Sliwicach udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:
poczta elektroniczna: sliwice@las.pl
fax: 52 3340725

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Śliwicach przysługuje prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Urzędzie Gminy w Śliwicach, pok. nr 11.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Liczba odwiedzin : 687
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-11-08 12:29:17
Czas publikacji: 2015-12-11 08:05:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak