?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2008-12-04 09:01:00
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer sprawy: 341-2/08. Nazwa zadania:  Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2008-11-24 09:29:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”

2008-11-06 11:56:00
Przebudowa drogi dojazdowej w Śliwiczkach o długości 108 mb

Przebudowa drogi dojazdowej w Śliwiczkach o długości 108 mb
2008-10-08 12:52:00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Lińsk - Rosochatka i w Kamionce

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Lińsk - Rosochatka i w Kamionce
2008-10-06 13:36:00
Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Brzozowe Błota

Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Brzozowe Błota
2008-10-06 12:59:00
Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2008-10-06 12:56:00
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

budowa kompleksu szatniowo - socjalnego z przyłączami i oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu
2008-09-03 14:26:00
zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I PODPISANIU UMOWY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2234-1/08. Nazwa zadania:  Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Śliwicach

2008-06-27 12:24:00
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w wsi Rosochatka, gmina Śliwice

2008-06-06 10:49:00