?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
: Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2008-11-25 12:08:00
Przetarg nieograniczony

Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2008-11-12 12:49:00
Publiczny nieograniczony przetarg

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Okoninach Nadjeziornych
2008-10-28 11:29:00
Udzielenie kredytu bankowego

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów w wysokości 380.000,00 -PLN

2008-10-20 13:01:00
Dostawa ekogroszku do szkoły podstawowej w Śliwicach

Dostawa ekogroszku do szkoły podstawowej w Śliwicach
2008-10-08 14:18:00
Dostawa samochodu osobowego 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

przetarg nieograniczony
2008-09-10 13:18:00
przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej w Śliwiczkach

przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej w Śliwiczkach
2008-09-02 09:10:00
Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Brzozowe Błota

Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Brzozowe Błota
2008-09-01 12:34:00
zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Lińsk - Rosochatka i w Kamionce

zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Lińsk - Rosochatka i w Kamionce
2008-08-25 13:19:00
Przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: budowa kompleksu szatniowo - socjalnego oraz przyłączy i oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012"

 

2008-07-17 14:43:00