?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 41/12

 w sprawie dokonania zmian w Polityce Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Śliwicach
2013-07-24 11:57:38
Zarządzenie Nr 48/12

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Śliwicach
2013-01-16 11:15:36
Zarządzenie Nr 48A/12

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Śliwice na 2013 rok
2013-01-16 11:07:23
Zarządzenie Nr 56/12

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
2013-01-15 15:01:30
Zarządzenie Nr 55/12

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2013-01-15 14:59:26
zarządzenie Nr 54/12

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Śliwice
2013-01-15 14:57:42
Zarządzenie Nr 53/12

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2013-01-15 14:55:31
Zarządzenie Nr 52/12

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych"
2013-01-15 14:48:42
Zarządzenie Nr 51/12

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2013-01-15 14:45:16
Zarządzenie Nr 50/12

w sprawie wprowadzenia do stosowania Kart Usług w Urzędzie Gminy Śliwice
2013-01-15 14:43:03