?

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 

 

Skład
obwodowej komisji wyborczej
Nr 1 w Śliwicach


L.P.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Susłowska Monika

Przewodnicząca

2.

Andrearczyk Teresa

Zastępca Przew.

3.

Kalisz Maria

Członek

4.

Krupa Bożena

Członek

5.

Nierebińska Magdalena

Członek

6.

Pliszka Jadwiga

Członek

7.

Thoms Dominik

Członek

Skład
obwodowej komisji wyborczej
Nr 2 w Śliwiczkach


L.P.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Krawczak Emilia

Przewodnicząca

2.

Lipska Lidia

Zastępca Przew.

3.

Dietrich Joanna

Członek

4.

Krupa Maria

Członek

5.

Łońska Beata

Członek

6.

Różek Kamila

Członek

7.

Sikora Kamila

Członek


Skład
obwodowej komisji wyborczej
Nr 3 w Lubocieniu

L.P.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Kiełczyńska Wiesława

Przewodnicząca

2.

Spica Dariusz

Zastępca Przew.

3.

Kajdan Mirosława

Członek

4.

Łangowska Jolanta

Członek

5.

Niesiołowska Jadwiga

Członek

6.

Rybak Barbara

Członek

7.

Synak Agata

Członek
Skład
obwodowej komisji wyborczej
Nr 4 w Lińsku


L.P.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Krenski Stanisław

Przewodniczący

2.

Kobierska Marta

Zastępca Przew.

3.

Gierwatowska Urszula

Członek

4.

Kajdan Maria

Członek

5.

Krawczak Leszek

Członek

6.

Rybak Artur

Członek

7.

Wojtasik Lucyna

Członek


 
 

Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Szamocka
Czas wytworzenia: 2007-10-08 09:03:00
Czas publikacji: 2007-10-08 09:03:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak