?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
roztrzygniecie zamówienia na ubezpieczenie majatku gminy

roztrzygniecie zamówienia na ubezpieczenie majatku gminy
2007-12-21 13:40:00
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa węgla grubego kostki 35 ton
2007-12-14 11:34:00
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śliwicach, gmina Śliwice
2007-09-24 12:55:00
roztrzygnięcie przetargu

Numer sprawy: 7041-5/07. Nazwa zadania:  Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Brzeźnie
2007-09-04 11:08:00
roztrzygnięcie przetargu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 8125-1/07.
Nazwa zadania:  Świadczenie usług gastronomicznych na rok szkolny 2007/2008 na potrzeby Gminy Śliwice.
2007-08-27 12:16:00
roztrzygnięcie przetargu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachowego
z dachówki ceramicznej na budynku Gimnazjum w Śliwicach
na potrzeby Gminy Śliwice.
Nr sprawy: 2234-1/07.
2007-08-27 12:14:00
Roztrzygnięcie przetargu

Przebudowę dróg gminnych: Rosochatka - Okoniny, Okoniny Nadjeziorne - Brzozowe Błota na potrzeby Gmina Śliwice. Nr sprawy: 7041-3/07.
2007-08-27 12:12:00
roztrzygnięcie przetargu

Przebudowa nawierzchni ul. Kasztanowej w Śliwicach na potrzeby Gmina Śliwice. Nr sprawy: 7041-4/07.
2007-08-27 12:11:00
roztrzygnięcie przetargu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Śliwice-Wądoły, Zarośle, Okoniny Nadjeziorne, Okoniny, Główka, Lińsk wyb. oraz projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do miejscowości Okoniny Nadjeziorne na potrzeby Urząd Gminy Śliwice. Nr sprawy: 2212-01/07.
2007-08-27 12:08:00
przetarg nieograniczony

Utwardzenie terenu przy Szkole Ponadgimnazjalnej w Śliwicach na potrzeby Urzędu Gminy Śliwice. Nr sprawy: 7041-2/07
2007-08-27 12:07:00