?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony

na ochronę ubezpieczeniową
2007-12-13 08:12:00
przetarg nieograniczony

Dostawa węgla grubego kostki 35 ton
2007-12-03 14:37:00
Przetarg

publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

2007-10-30 12:47:00
Przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śliwicach, gmina Śliwice.
2007-08-24 12:30:00
przetarg nieograniczony

Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Brzeźnie
2007-08-13 14:40:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro.
2007-07-18 11:06:00
Przetarg nieograniczony

Wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku Gimnazjum w Śliwicach
2007-07-03 14:24:00
Przetarg nieograniczony ponizej 60.000,00 Euro

Przebudowa nawierzchni drogi poprzez położenie 755 m2 kostki betonowej grub. 8 cm wraz z wjazdami o powierzchni 250 m2 z kostki betonowej o grub. 8 cm. Krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 302 mb. Obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm - 70 mb.
2007-05-28 14:39:00
Przetarg Nieograniczony

Dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2007-2008
2007-05-25 14:33:00
Publiczny nieograniczony przetarg

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonych nr 633/20 i 633/21 położonych w Śliwicach
2007-05-22 09:46:00