?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz.10.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-09-19 13:37:45
Regulamin naboru odbiorców końcowych w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”

2018-08-02 11:51:15
Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-07-24 14:10:23
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach

2018-06-19 12:39:59
Ogłoszenie o wyłożeniu planu

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości informacje o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 93/3, 93/5, 93/4 i część działki nr 103/2 i 301 w miejscowości Brzozowe Błota.

2018-06-07 12:54:17
Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Śliwice

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

2018-06-06 11:05:03
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach, 89-530 Śliwice, Śliwiczki 97

2018-05-29 07:35:47
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku

Wójt Gminy Śliwice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku, 89-530 Śliwice, Lińsk 37

2018-05-29 07:35:05
Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-05-21 11:28:14
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji który to stanowi w 90% dochód Wód Polskich.

2018-04-16 09:20:15