?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Śliwice

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I nr 245/18 w sprawie zwołania pierwszej Rady Gminy Śliwice wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.

Zwołuje się I sesję Rady Gminy Śliwice w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Śliwice wybranych na kadencję 2018-2023 na dzień 21 listopada 2018r. (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Śliwice, sala narad.

2018-11-14 09:09:54
Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy

2018-10-23 08:11:41
Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz.10.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-09-19 13:37:45
Regulamin naboru odbiorców końcowych w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”

2018-08-02 11:51:15
Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-07-24 14:10:23
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach

2018-06-19 12:39:59
Ogłoszenie o wyłożeniu planu

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości informacje o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 93/3, 93/5, 93/4 i część działki nr 103/2 i 301 w miejscowości Brzozowe Błota.

2018-06-07 12:54:17
Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Śliwice

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

2018-06-06 11:05:03
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach, 89-530 Śliwice, Śliwiczki 97

2018-05-29 07:35:47
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku

Wójt Gminy Śliwice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku, 89-530 Śliwice, Lińsk 37

2018-05-29 07:35:05