Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku

Wójt Gminy Śliwice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku, 89-530 Śliwice, Lińsk 37

2018-04-16 12:23:40
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji który to stanowi w 90% dochód Wód Polskich.

2018-04-16 09:20:15
Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2018 do komunalizacji działki nr 170/13 położonej w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota.

2018-04-10 11:11:50
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

2018-04-05 11:29:41
Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

2018-04-05 11:18:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki 

2018-03-05 14:14:02
Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-03-05 11:18:04
Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2018-02-02 13:28:12
Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

2018-01-29 10:44:06
Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

2017-12-07 11:56:24