?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/274/14

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice
2014-10-01 09:00:34
Uchwała Nr XLIII/278/14

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów
2014-10-01 08:43:11
Uchwała Nr XLIII/277/14

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Tucholskim o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa ulicy Kościelnej w Śliwicach" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
2014-10-01 08:40:19
Uchwała Nr XLIII/276/14

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2014 rok
2014-10-01 08:38:49
Uchwała Nr XLIII/275/14

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014-10-01 08:37:44
Uchwała Nr XLIII/273/14

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice obejmującego miejscowości: Krąg, Lińsk, Lisiny, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne oraz Śliwice
2014-10-01 08:33:55
Uchwała Nr XLIII/272/14

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego
2014-10-01 08:32:50
Uchwała Nr XLIII/271/2014

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice
2014-10-01 08:31:57
Uchwała Nr XLIII/270/2014

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014-10-01 08:30:50
Uchwała Nr XLII/269/14

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2014 rok
2014-08-18 14:45:38