?

Przebudowa drogi gminnej Rosochatka – Okoniny Etap II  

 
 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowę drogi gminnej Rosochatka – Okoniny Etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 512752-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 216.49k Format: .pdf Pobierz

SIWZ 2019.doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 296k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Wykaz_robot.doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_5_Wykaz_osob.doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_6_Projekt_umowy.doc

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 215k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_6_Projekt_umowy_Zestwienie rzecz-fin.xls

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 35.5k Format: .xls Pobierz

Zal_nr_7_Dokumentacja projektowa.zip

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 25.62M Format: .zip Pobierz

Zal_nr_8_Przedmiar.pdf

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 901.19k Format: .pdf Pobierz

Zal_nr_9_Specyfikacja techniczna.zip

Data: 2019-02-12 11:23:26 Rozmiar: 37.53M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2019-02-12 11:23:26
Czas publikacji: 2019-02-12 11:23:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak