?

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwice 

 
 
Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwice"
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511685-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.
 
 
 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 5.76M Format: .pdf Pobierz

SIWZ 2019.doc

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 293.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 66.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_5_Wykaz_osob.doc

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 79k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Wykaz_robot.doc

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_6_Projekt_umowy.doc

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 213k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_6_Projekt_umowy_Zestwienie rzecz-fin.xls

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 31.5k Format: .xls Pobierz

Zal_nr_9_Specyfikacja techniczna.pdf

Data: 2019-02-07 14:58:09 Rozmiar: 51.33M Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu zmiana.pdf

Data: 2019-02-14 15:44:59 Rozmiar: 112.99k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_zmiana.doc

Data: 2019-02-14 15:44:59 Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: 2019-02-14 15:44:59 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_7_dokumentacja_projektowa v.2.zip

Data: 2019-02-14 15:44:59 Rozmiar: 13.83M Format: .zip Pobierz

Zal_nr_8_przedmiar v.2.pdf

Data: 2019-02-14 15:44:59 Rozmiar: 63.2k Format: .pdf Pobierz

odpowiedź.doc

Data: 2019-02-14 15:52:18 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 197
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2019-02-07 14:58:09
Czas publikacji: 2019-02-14 15:52:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak