?

Ogłoszenie o przetargu 

 

Wójt Gminy Śliwice

podaje do publicznej wiadomości

że dnia 12 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony II publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Śliwice przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oraz lokalu przeznaczonego do dzierżawy pod usługi w miejscowości Śliwice, stanowiących własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

 

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE.pdf

Data: 2019-02-07 14:38:19 Rozmiar: 751.86k Format: .pdf Pobierz

Regulamin.pdf

Data: 2019-02-07 14:38:19 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Marta Gliszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2019-02-07 14:38:19
Czas publikacji: 2019-02-07 14:51:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak