?

Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej 

 
 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 509280-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.

 

Opublikowano skorygowany załącznik nr 6 Przedmiar robót. 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 224.28k Format: .pdf Pobierz

SIWZ 2019.doc

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 283.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Projekt_umowy.doc

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 212k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Projekt_umowy_Zestwienie rzecz-fin.xls

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 36k Format: .xls Pobierz

Zal_nr_5_dokumentacja_projektowa cz. I.zip

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 12.67M Format: .zip Pobierz

Zal_nr_5_dokumentacja_projektowa cz. II.zip

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 15.93M Format: .zip Pobierz

Zal_nr_7 STWiORB.doc

Data: 2019-01-31 15:18:22 Rozmiar: 1.74M Format: .doc Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu zmiana.pdf

Data: 2019-02-14 08:49:18 Rozmiar: 112.98k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_zmiana.doc

Data: 2019-02-14 08:49:18 Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

odpowiedź.doc

Data: 2019-02-14 10:46:06 Rozmiar: 81k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: 2019-02-14 10:46:06 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_6_przedmiar_robót_v.3.pdf

Data: 2019-02-14 14:11:46 Rozmiar: 2.27M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2019-01-31 15:18:22
Czas publikacji: 2019-02-14 14:22:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak