?

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej 

 
 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506950-N-2019 z dnia 2019-01-24r.

 

Odpowiedź na pytanie nr 23 jest taka ja do pytania nr 11

Zamieszczono sprostowanie SIWZ w zakresie III Opisu przedmiotu zamówienia pkt 22 ust 1, XII, pkt 2 oraz XIII pkt 2b. 

Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zmianę SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikami:
 
Zamieszczono informację z otwarcia ofert. 
 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 228.36k Format: .pdf Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Wykaz_osob.doc

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 79k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_5_Projekt_umowy.doc

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 212.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_5_Projekt_umowy_Zestwienie rzecz-fin.xls

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 35k Format: .xls Pobierz

Zal_6_Projekt_budowlany cz I.zip

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 11.35M Format: .zip Pobierz

Zal_6_Projekt_budowlany cz II.zip

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 17.73M Format: .zip Pobierz

Zal_nr_7_przedmiar_robót.pdf

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 1.8M Format: .pdf Pobierz

Zal_nr_8_Specyfikacja techniczna-Kanalizacja os.-Borowiackie.doc

Data: 2019-01-24 14:27:04 Rozmiar: 233.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ 2019 sprostowanie2.doc

Data: 2019-01-31 12:00:57 Rozmiar: 286.5k Format: .doc Pobierz

odpowiedź.doc

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 90.5k Format: .doc Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu zmiana.pdf

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 163.95k Format: .pdf Pobierz

opinia_geotechniczna.pdf

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

przebudowa przepompowni ścieków PD.pdf

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 1.46M Format: .pdf Pobierz

Przebudowa przepompownia PS 4 ul. Łobodzka.pdf

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 1.72M Format: .pdf Pobierz

SIWZ zmiana.doc

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 76k Format: .doc Pobierz

uchwała.pdf

Data: 2019-02-05 14:36:59 Rozmiar: 863.95k Format: .pdf Pobierz

otwarcie ofert.doc

Data: 2019-02-13 11:10:30 Rozmiar: 57.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 374
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2019-01-24 14:27:04
Czas publikacji: 2019-02-13 11:10:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak