?

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gmina Śliwice  

 
 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gmina Śliwice"

Ogłoszenie nr 505564-N-2019 z dnia 2019-01-21 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

Dokonano sprostowania SIWZ w zakresie punktu 12 oraz umowy w par. 7

 

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SIWZ

 

Zamieszczono informacje z otwarcia ofert 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-21 14:15:55 Rozmiar: 218.38k Format: .pdf Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy (6).doc

Data: 2019-01-21 14:15:55 Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2019-01-21 14:15:55 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2019-01-21 14:15:55 Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Projekt_umowy.doc

Data: 2019-01-21 14:15:55 Rozmiar: 149k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_5_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

Data: 2019-01-21 14:15:55 Rozmiar: 107.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ 2019 sprostowanie.doc

Data: 2019-01-24 10:06:09 Rozmiar: 256k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Projekt_umowy sprostowanie.doc

Data: 2019-01-24 14:23:48 Rozmiar: 149k Format: .doc Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu zmiana.pdf

Data: 2019-01-28 12:15:04 Rozmiar: 113.1k Format: .pdf Pobierz

SIWZ zmiana.doc

Data: 2019-01-28 12:15:04 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

otwarcie ofert.doc

Data: 2019-01-31 11:57:19 Rozmiar: 100k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 288
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2019-01-21 14:15:55
Czas publikacji: 2019-01-31 11:57:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak