?

Sesja II 

 

Materiały na sesję

 
 

Załączniki

harmonogram pracy RG na 2019.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 298.12k Format: .pdf Pobierz

II-18 dotacja dla PT-droga 1005C Śliwice-Śliwiczki.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 203.65k Format: .pdf Pobierz

II-18 Uchwała - budżet na 2019 r..pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 3.48M Format: .pdf Pobierz

II-18 Uchwała -Zmiany budżetu.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 689.29k Format: .pdf Pobierz

II-18 WPF - 2019.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 3.89M Format: .pdf Pobierz

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 272.47k Format: .pdf Pobierz

Plan pracy stałych komisji na 2019.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 486.79k Format: .pdf Pobierz

Program Profilaktyki na 2019.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 324.67k Format: .pdf Pobierz

przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniaścieków.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 323.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 206.55k Format: .pdf Pobierz

ustalenie diet dla radnych.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 197.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 209.47k Format: .pdf Pobierz

ustalenie dopłaty do ścieków.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 201.11k Format: .pdf Pobierz

wynagrodzenie wójta.pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 202.16k Format: .pdf Pobierz

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości .pdf

Data: 2018-12-05 11:30:17 Rozmiar: 201.16k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 132
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Szamocka
Czas wytworzenia: 2018-12-05 10:59:09
Czas publikacji: 2018-12-05 11:30:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak