?

Komisje 

 
 

Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług, Rzemiosła i Ochrony Środowiska:

- radny Piotr Erward
- radny Janusz Kędzierski
- radna Ewelina Krainska
- radna Danuta Sikora
- radny Henryk Wysocki - Przewodniczący Komisji

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

- radny Adam Belicki - Przewodniczący Komisji
- radny Piotr Gierwatowski
- radny Henryk Kobierski
- radny Dariusz Rydzkowski
- radny Zbigniew Zwoilński

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:

- radny Adam Gatz - Przewodniczący Komisji
- radny Marek Janicki
- radna Katarzyna Talaśka
- radny Waldemar Witkowski
- radny Grzegorz Zieliński

Komisja Rewizyjna:

- radny  Adam Belicki
- radny Adam Gatz
- radny Janusz Kędzierski - Przewodniczący Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

- radny Piotr Erward
- radna Ewelina Krainska
- radny Waldemar Witkowski - Przewodniczący Komisji

 
Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Zwoliński
Czas wytworzenia: 2018-11-28 07:20:08
Czas publikacji: 2018-11-28 21:02:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak