?

Ogłoszenie o przetargu 

 

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości że dnia 5 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego położonego w miejscowości Łoboda, gm. Śliwice, oraz lokalu przeznaczonego do dzierżawy pod usługi w miejscowości Śliwice, stanowiące własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

 

 

Załączniki

ogłoszenie.pdf

Data: 2018-10-29 14:16:36 Rozmiar: 592.86k Format: .pdf Pobierz

regulamin.pdf

Data: 2018-10-29 14:16:36 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kożuch Daniel
Czas wytworzenia: 2018-10-31 06:00:02
Czas publikacji: 2018-10-31 07:00:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak