?

Dane Statystyczne 

 

Dane Aktualne na dzień 10.10.2018

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

 
 

Kategoria

Wymiar

Rok

Jednostka miary

Wartość

Sołectwa

ogółem

2017

-

17

Powierzchnia

 

ogółem w ha

2017

ha

17 472

ogółem w km2

2017

km2

175

Powierzchnia gruntów leśnych

 

 

 

 

 

ogółem

2017

ha

1 696,87

lasy ogółem

2017

ha

1 696,87

grunty leśne prywatne ogółem

2017

ha

1 686,27

grunty leśne prywatne osób fizycznych

2017

ha

1 676,72

grunty leśne gminne ogółem

2017

ha

10,60

grunty leśne gminne lasy ogółem

2017

ha

10,60

Pozyskanie drewna

 

ogółem

2017

m3

3 079

lasy prywatne

2017

m3

3 079

Budynki mieszkalne w gminie

ogółem

2017

-

1 612

Małżeństwa

 

I półrocze ogółem

2017

-

13

rok ogółem

2017

-

33

Małżeństwa na 1000 ludności

ogółem

2017

-

5,8

Małżeństwa zawarte

ogółem

2017

-

33

Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki

 

ludność na 1 km2

2017

osoba

32

zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców

2017

osoba

-5,8

Ludność wg płci

 

 

 

 

 

I półrocze ogółem

2017

osoba

5 656

I półrocze mężczyźni

2017

osoba

2 890

I półrocze kobiety

2017

osoba

2 766

rok ogółem

2017

osoba

5 622

rok mężczyźni

2017

osoba

2 868

rok kobiety

2017

osoba

2 754

Ruch naturalny ludności

 

 

 

 

 

I półrocze urodzenia żywe

2017

-

32

I półrocze zgony

2017

-

38

I półrocze przyrost naturalny

2017

-

-6

rok urodzenia żywe

2017

-

64

rok zgony

2017

-

68

rok przyrost naturalny

2017

-

-4

Ruch naturalny wg płci

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzenia żywe ogółem

2017

-

64

Urodzenia żywe mężczyźni

2017

-

38

Urodzenia żywe kobiety

2017

-

26

Zgony ogółem ogółem

2017

-

68

Zgony ogółem mężczyźni

2017

-

34

Zgony ogółem kobiety

2017

-

34

Przyrost naturalny ogółem

2017

-

-4

Przyrost naturalny mężczyźni

2017

-

4

Przyrost naturalny kobiety

2017

-

-8

Bezrobotni zarejestrowani według gmin

 

 

 

 

 

stan w końcu czerwca ogółem

2017

osoba

240

stan w końcu czerwca kobiety

2017

osoba

136

stan w końcu czerwca mężczyźni

2017

osoba

104

stan w końcu grudnia ogółem

2017

osoba

237

stan w końcu grudnia kobiety

2017

osoba

138

stan w końcu grudnia mężczyźni

2017

osoba

99

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminach

 

 

ogółem

2017

osoba

237

mężczyźni

2017

osoba

99

kobiety

2017

osoba

138

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci

 

 

ogółem

2017

%

6,7

mężczyźni

2017

%

5,0

kobiety

2017

%

8,8

Pracujący na 1000 ludności

ogółem

2017

osoba

181

Pracujący w gminach wg płci (Wymiary: Płeć)

 

 

ogółem

2017

osoba

1 020

mężczyźni

2017

osoba

523

kobiety

2017

osoba

497

 
Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : GUS
Czas wytworzenia: 2018-10-10 11:52:19
Czas publikacji: 2018-10-10 12:19:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak