?

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 860.000,00 zł 

 
 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 860.000,00 zł"

Ogłoszenie nr 632846-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

Ponizej SIWZ z załącznikami: 

Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i sprostowanie SIWZ w zakresie omyłki pisarskiej dotyczacej pkt 13. w Opisie przedmiotu zamówienia  

 

Opublikowano infromację z otwarcia ofert. 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 218.01k Format: .pdf Pobierz

SIWZ (11).doc

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 247.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy (6).doc

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 56.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 73.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 65.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Istotne_postanowienia_umowy_sprostowanie.doc

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

pozostałe załączniki.7z

Data: 2018-10-05 13:59:43 Rozmiar: 9.34M Format: .7z Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-11 09:10:33 Rozmiar: 123.21k Format: .pdf Pobierz

SIWZ sprostowanie.doc

Data: 2018-10-11 09:10:33 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

otwarcie ofert.doc

Data: 2018-10-15 10:41:47 Rozmiar: 62k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 123
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2018-10-05 13:59:43
Czas publikacji: 2018-10-15 10:41:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak