?

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2018/2019"

Ogłoszenie nr 603450-N-2018 z dnia 2018-08-10 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

Ponizej SIWZ z załącznikami: 

Dodano infromację z otwarcia ofert: 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 233.83k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.doc

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 236.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy-2.doc

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 81k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 71.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Zestawienie tras dowozu uczniów w roku szkolnym 2018-2019.docx

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 18.1k Format: .docx Pobierz

Zal_nr_5_Projekt_umowy.doc

Data: 2018-08-10 14:09:47 Rozmiar: 71k Format: .doc Pobierz

otwarcie ofert.doc

Data: 2018-08-21 11:57:31 Rozmiar: 66.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2018-08-10 14:09:47
Czas publikacji: 2018-08-21 11:57:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak