?

Obwieszczenie 

 

Dnia 18.05.2018r. Wójt Gminy Śliwice wydał decyzję Nr RS.6730.27.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV do zasilania działki nr 100/1 przy ul. Czerskiej w Śliwicach, na terenie działek nr 119/20, 99/4, 99/3, 99/2, 100/1 obręb Śliwice, gm. Śliwice.

 

 

Załączniki

SKMBT_C20318052108190.pdf

Data: 2018-05-21 10:33:07 Rozmiar: 38.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Spica
Czas wytworzenia: 2018-05-21 10:33:07
Czas publikacji: 2018-05-21 10:41:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak