?

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł 

 
 

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł"

Ogłoszenie nr 545522-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

Ponizej SIWZ z załącznikami: 

Opublikowano zmianę ogłoszenia o zamówieniu, zmianę SIWZ oraz odpowiedzi na złożone zapytania  

 Zamieszczono informacje z otwarcia ofert. 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 220k Format: .pdf Pobierz

SIWZ (11).doc

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 239k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_1_Formularz_ofertowy (6).doc

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (4).doc

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 73.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (5).doc

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 65.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_Istotne_postanowienia_umowy_sprostowanie.doc

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

pozostałe załączniki.zip

Data: 2018-05-08 11:58:57 Rozmiar: 11.55M Format: .zip Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-05-14 09:46:09 Rozmiar: 113.39k Format: .pdf Pobierz

SIWZ zmiana.doc

Data: 2018-05-14 09:46:09 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

odpowiedzi 14.05.doc

Data: 2018-05-14 09:54:27 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

otwarcie ofert.doc

Data: 2018-05-21 11:51:58 Rozmiar: 62k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 149
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Estera Gwizdała
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2018-05-08 11:58:57
Czas publikacji: 2018-05-21 11:51:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak