?

Skład Rady Gminy 

 
 
Imię Nazwisko Miejscowość zamieszkania Funkcja
Adam BELICKI Śliwice Radny
Piotr ERWARD Okoniny Nadjeziorne Radny
Adam GATZ Lińsk Radny
Piotr GIERWATOWSKI Śliwice Wiceprzewodniczący
Marek JANICKI Śliwice Wiceprzewodniczący
Janusz KĘDZIERSKI Rosochatka Radny
Henryk KOBIERSKI Śliwice Radny
Ewelina KRAINSKA Śliwice Radny
Dariusz RYDZKOWSKI Kamionka Radny
Danuta SIKORA Lipowa Radny
Katarzyna TALAŚKA Łąski Piec Radny
Waldemar WITKOWSKI Śliwice Radny
Henryk WYSOCKI Byłyczek Radny
Grzegorz ZIELIŃSKI Śliwice Radny
Zbigniew ZWOLIŃSKI Śliwiczki Przewodniczący
 
Liczba odwiedzin : 1908
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Szamocka
Czas wytworzenia: 2018-11-27 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-28 07:19:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak