Struktura organizacyjna 

 

 

Stanowiska kierownicze

Nr tel.

Wójt Gminy - mgr inż. Daniel Kożuch

52 334 07 10

Sekretarz Gminy - mgr inż. Piotr Spica

52 334 07 10
52 334 07 11

Skarbnik Gminy - Halina Sonik

52 334 07 10
52 334 07 12

Kierownik referatu oświaty

52 334 07 10
5 2334 07 22


Referat oświaty

Stanowisko

Nr tel.

Główny księgowy

52 334 07 10
52 334 07 22


Referat finansowy

Stanowisko

Nr tel.

Stanowisko d/s księgowości i budżetu

52 334 07 10
52 334 07 17

Stanowisko d/s księgowości i budżetu

52 334 07 10
52 334 07 18

Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych

52 334 07 10
52 334 07 13

Stanowisko d/s poboru podatków i opłat lokalnych

52 334 07 10
52 334 07 13

Stanowisko d/s obsługi funduszu sołeckiego

52 334 07 10
52 334 07 17

 
Samodzielne stanowiska

Stanowiska

Nr tel.

Stanowisko d/s Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich

52 334 07 10
52 334 07 23

Stanowisko d/s wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i promocji

52 334 07 10
52 334 07 23

Stanowisko d/s obsługi Rady, spraw osobowych i ewidencji działalności gospodarczej

52 334 07 10
52 334 07 16

Stanowisko d/s obrony cywilnej, spraw wojskowych i nadzoru nad strażakami

52 334 07 10
52 334 07 19

Stanowisko d/s inwestycji

52 334 07 10
52 334 07 20

Stanowisko d/s inwestycji i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

52 334 07 10
52 334 07 21

Stanowisko d/s gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i zarządzania drogami

52 334 07 10
52 334 07 15

Stanowisko d/s rolnictwa i ochrony środowiska

52 334 07 10
52 334 07 14

Stanowisko d/s kultury i sportu

52 334 07 10

Stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji

52 334 07 10

 


Liczba odwiedzin : 7069
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Spica
Czas wytworzenia: 2013-01-31 12:54:52
Czas publikacji: 2015-11-21 20:53:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak