Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 lutego 2017 roku o godz.10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , dz. nr 158/1, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Śliwicach i dzierżawa lokalu mieszkalnego położonego w Śliwicach

2017-02-06 13:27:45
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 lipca 2016 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu przeznaczonego na składowanie materiałów na część działki o nr 85/13 i część działki 85/15 położonych w Śliwicach.

2016-05-31 11:02:07
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 maja 2016 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 626/10 przeznaczonej pod budownictwo usługowo-handlowe położonej w Śliwicach oraz działki nr 30/3 przeznaczonej na cele rolnicze położonej w Lubocieniu

2016-04-15 13:25:26
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 626/16 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Śliwicach
2014-07-08 09:45:33
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali mieszkalnych położonych w Śliwicach i Linówku oraz lokalu handlowego położonego w Byłyczku 
2014-07-08 09:38:58
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 27 maja 2014 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowego o pow. 45 m2 położonego w Laskach
2014-04-25 14:03:11
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 156/6, 156/8, 1195, 1302/3 i 1302/5 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Śliwicach.
2014-03-25 09:22:02
Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczony
2014-01-02 11:23:57
Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16 grudnia 2013 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Śliwicach  
2013-11-13 12:18:12
Publiczny nieograniczony przetarg

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i pod usługi
2011-07-14 10:35:07